SERICOL 20 K

Referència: 805


DETERGENT LÍQUID DESGREIXADOR

· Alt poder humectant i desengreixant, en
particular de greixos no reactives
· Baix nivell d'escumes
· Variació feble de la viscositat en funció
de la temperatura
· Té cura dels colors, no produint
desviacions acumulatives respecte a l'color
original
· Insensible a la duresa de l'aigua
· Pel seu caràcter neutre pot usar-se com
detergent desengreixant per a roba
delicada


Productes relacionats