TURBO ALC 20K

Referència: 808


Neutralitzant clor i alcalinitat concentrat

• Elimina restes d'alcalinitat i clor
• Evita problemes d'incrustació i esgrogueïment en calandratge
• Redueix la contaminació a les zones humides (premses, centrífugues, etc ...)
• Aportació nul de sals en l'últim aclarit
• Dissolució immediata, dosificació fàcil i exacta amb sistemes de dissolució
automàtica.
• Sense problemes d'arrossegament


Productes relacionats